Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az SSH System Services Kft., képviseli: Ottó Tivadar (továbbiakban: Adatkezelő) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. A tájékoztató módosításai a https://systemservices.hu/ címen történő közzététellel lépnek hatályba. Fenntartjuk a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatjuk. Így mint Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyunk jogosultak (de nem kötelesek) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben érintett vagy, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni.


Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink/szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntesen kerülnek hozzánk, melyeket a céltól függően hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek jogalapokon kezelünk. Jelen tájékoztató célja, hogy minden adatkezelési tevékenységünket átlásd és minden egyes adatkezelésünk célja és azok eszközei, jogalapja, valamint nem utolsó sorban az ezzel kapcsolatban biztosított jogaid világosan érthetőek legyenek számodra.

Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is.

Kik vagyunk?

Az SSH System Services Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Ottó Tivadar ügyvezető, Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b, cégjegyzékszám: 01 09 327161, adószám: 26379498243), mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

 • Postán: Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b 4. em.
 • Telefonon: +3630 480 1415 számon
 • E-mailen: otto.tivadar@systemservices.hu
 • Webhely: https://systemservices.hu/

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek hírlevelezéshez, e-DM küldéséhez, termék vagy szolgáltatás megvásárlásához (online vagy offline) és az alábbi weboldalainkhoz kapcsolódó adatkezelésekre:
• systemservices.hu

Megkeresésedre késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

Mivel foglalkozunk?

A System Services Hungary (röviden SSH) egy fiatal, dinamikusan fejlődő informatikai vállalkozás, amelyet olyan szakemberek hoztak létre, akik több tíz éve foglalkoznak informatikai szolgáltatásokkal, tanácsadással, és saját bőrükön is megtapasztalták, hogy egy cég növekedésének bizonyos állomásain milyen informatikai szolgáltatásokra lehet szükség a zökkenőmentes munkamenethez. Operatív csapatunk friss tudású, főként fiatal szakemberekből áll.

Ma már nem szükséges minden cégnél dedikált ember(ek)nek foglalkoznia az informatikai háttérrel, rendszertervezéssel, irodai szoftverekkel, infrastruktúrával vagy adatbiztonsággal. Az egyre fejlődő felhő alapú szolgáltatások térnyerésével kevésbé szükségeltetik klasszikus rendszergazda, vagy állandó, helyszíni felügyelet. Egyre több minden oldható meg költséghatékonyabban, távolról, SaaS modellben – ha az ember talál magának egy megbízható partnert.

Mi ilyen partnerként szeretnénk jelen lenni Megbízóink életében! Értünk az informatikához, és elkötelezettek vagyunk akár alapszintű, akár speciális informatikai szolgáltatások nyújtására. Professzionálisan, egyénre szabva és megfizethető áron!

Mit gyűjtünk és miért?

Érdeklődő felhasználókat gyűjtünk, akik a szolgáltatásaink iránt érdeklődnek.


1. Érdeklődőket
Olyan személyeket, KKV cégeket keresünk, akiket érdekelhet a szolgáltatásunk. Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk velük lépni és ajánlatot tudjanak kérni, elkérjük a kötelező adatait. Esetünkben ezek a: Név, E-mail cím, Telefonszám. Így tudjuk pontosan tájékoztatni érdeklődőinket a szolgáltatásainkról és azoknak költségeiről.
Vajon ez azt jelenti, hogy ha megadtam a nevemet, e-mail címemet és telefonszámomat, akkor az Adatkezelő korlátlan ideig megőrzi személyes adataimat? Természetesen nem, amennyiben kéred, a személyes adataidat töröljük. Személyes adataid törlését kérheted továbbá postai úton a 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b, 4. em. címen, valamint e-mailben az otto.tivadar@systemservices.hu címen is.

 1. Kapcsolat oldal
  A kapcsolat oldalon ajánlatkérdést tudsz tenni a szolgáltatásainkról. Kérünk, ne közölj velünk olyan személyes adatot, amely az ajánlatadási fázisban nem szükséges. Amennyiben erre mégis szükség lenne, adataidat bizalmasan kezeljük. Mivel szolgáltatásaink értékesítésében vagyunk érdekeltek, adataid megadását úgy értelmezzük, hogy azokat egy esetleges jövőbeli szerződéskötés előkészítése érdekében osztod meg velünk. Az adatok megadása önkéntes, amennyiben nem kapunk elég információt a válaszadásra, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérésedet, vagy nem tudunk ajánlatot adni. Bízunk benne, hogy válaszunkkal megelégedésedre szolgálunk és hamarosan szerződött ügyfeleink/vevőink között köszönthetünk. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év.
 2. Ajánlatkérés
  Ajánlatkéréskor kért adataidat a megrendelés és szolgáltatásunk teljesítése céljából kezeljük.
  Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adataidat, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrizzük.
  Felhívjuk figyelmedet, hogy nevedet és e-mail címedet a szolgáltatásunk teljesítését követően, kizárólag saját célra felhasználjuk e-DM küldéséhez, annak érdekében, hogy következő ajánlatainkról értesülhess. Az így kezelt adataid: név, cég név, telefonszám, e-mail cím, a cég létszáma.
  Ebben az esetben az adatkezelés jogos érdekből történik, mivel a GDPR szerint személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető, ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között. SSH System Services Kft. jogos üzleti érdeke, hogy azon vásárlóit, akik már konkrét vásárlással igazolhatóan kifejezték munkája iránt érdeklődésüket, újra elérje, új ajánlataival megkeresse. Azzal a feltételezéssel is élve, hogy ez érintettek érdeke is, mivel korábbi vásárlásukkal már kifejezték egyértelműen, hogy SSH System Services Kft. szolgáltatásaival éltek. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy érintettek érdeke nem sérül aránytalanul, az így kapott e-mailek nem esnek egy súly alá a kéretlen levelekkel és maximálisan biztosított a tiltakozás joga.
  Tiltakozásodat az adatkezelés ellen postai úton a 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b, 4. em. címen, vagy e-mailben a otto.tivadar@systemservices.hu címen juttathatod el hozzánk, valamint az előírtaknak megfelelően a levelezési listáról le is lehet iratkozni bármikor bármelyik hírlevél, e-dm alján az erre a célra fejlesztett linkre kattintva. Tiltakozás és leiratkozás esetén is a személyes adataidat haladéktalanul töröljük.
 3. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
  Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémád lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphetsz velünk. A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével töröljük.
  Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adataidat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.
  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
  Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 4. Közösségi oldalak
  Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/YouTube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  Ki kapja meg az adataidat?
  A személyes adataidat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók, akik velünk írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.
  Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.
  Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját, adatfeldolgozóink további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.
  • Az SSH System Services Kft., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
  Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások
  • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások hirdetésmegjelenítés
  • WordPress (Automattic Inc. 60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110 United States of America) – Hírlevélkiküldés, honlap

Az adatkezelés biztonsága

Adataidat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 1. Milyen jogaid vannak?
  Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, pl. a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.
  Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
  Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni. A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
  A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  Mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. Panasztételi lehetőség
  Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba az otto.tivadar@systemservices.hu e-mail címen. Postai úton a 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b, 4. em. címen. Mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért.
  Jogaid megsértése esetén (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
  Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Miért használunk cookie-kat, mire szolgálnak és hol tudod ezeket letiltani?

Mint mindenki, mi is használunk cookie-kat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményedet javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedésalapú marketing futtatásával. Ezt kifejezett hozzájárulásoddal tesszük, amennyiben elfogadod a süti-bannerünkben a sütik és webjelzők használatát. Az alapbeállításokon a bannerben elhelyezett linken is változtathatsz, a weboldal alap működéséhez szükséges sütiken kívül akár az összeset is letilthatod, ekkor nem követünk téged.
A sütik és webjelzők tárolási idejét, nevét és célját a cookie-bannerünkben találod, ezt az oldalunkon bármikor módosítani tudod az úgynevezett „lebegő” gomb segítségével.
Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy tudd, mit hol kell beállítanod, ha le szeretnéd tiltani azok kezelését:
Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az SSH System Services Kft., (mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyesesetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra,
• hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
• elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt,
• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az SSH System Services Kft., mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-ról az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Mint Adatkezelő kifejezett hozzájárulásod esetén a cookie-kat és webjelzőket, pixeleket felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés, a kosárhoz adás, vagy a vásárlás. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Ads konverziókövetés használata
1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.
6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

Facebook-hirdetések használata
1. A Facebook-hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Facebook pixel megoldást. A Facebook hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása.
2. Amikor egy Felhasználó egy weboldalunkat meglátogatja, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg.
4. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap
5. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirdetéseket megjeleníteni a weboldal látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk.
6. Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy a böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Te nem fogsz szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban.
7. A Facebook Pixel által telepített cookie segítségével a weboldalunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldal látogatás, a kosár oldal megtekintés vagy a vásárlás.
8. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k.
9. A Facebookon belül módosíthatod a saját hirdetési beállításaidat ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences
10. A Facebook adatvédelmi információit itt találod: https://www.facebook.com/privacy
Mint Adatkezelők betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttük neked, hogy akár itt is tájékozódhass ezekről.

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Budapest, 2019. november 25.

IT üzemeltetési csomagjaink

Csomagjainkat gondos szakértelemmel és hosszú évek tapasztalatával állítottuk össze úgy, hogy legideálisabban alkalmazkodjanak az adott cég méretéhez, és bármikor könnyen skálázhatók legyenek. Az átlátható és tervezhető a költségeknek köszönhetően nincs rejtett költség, a csomagokhoz tartozó SLA szintek vállalásával pedig nincs kérdés afelől, hogy a munka pontosan mely határidővel lesz elvégezve.

S csomag

14 900 Ft - havidíj/user

0 Ft - havi alapdíj

Alapszintű felhő alapú irodai IT szolgáltatások kisvállalkozásoknak és maximum 10 fős cégeknek.

M csomag

12 900 Ft - havidíj/user

69 000 Ft - havi alapdíj

Csomag közepes méretű cégek számára Office támogatással, projektkezeléssel és tanácsadással.

L csomag

9 900 Ft - havidíj/user

249 000 Ft - havi alapdíj

Teljeskörű csomag 35 főnél nagyobb vagy speciális igényű cégeknek, fejlett IT biztonsággal és vírusvédelemmel.

További szolgáltatások

Amennyiben csomagjaink egyike sem fedné le elvárásait, úgy egyedi igényekkel is keressen minket bátran, megtaláljuk Önnek a legmegfelelőbb megoldást.

rendszergazda szolgáltatás

A kiszervezett rendszergazda szolgáltatás előnye, hogy ügyfeleinknek valóban csak az üzleti tevékenységére kelljen koncentrálnia, az informatika ne probléma, hanem mozgatórugója legyen cége életében

felhő alapú rendszerüzemeltetés

Alapszintű vagy kiterjesztett Microsoft Office szoftvercsomagok telepítése és támogatása. Elektronikus levelezés beállítása, spam szűrés, elektronikus naptárak létrehozása és beállítása, jogosultságok kezelése.

nyomtató üzemeltetése

Az iroda teljeskörű üzemeltetésébe belatartoznak a nyomtató és az ehhez kapcsolódó perifériák mely beszerzése mellett bérbeadásával és üzemeltetésével kapcsolatban is tudunk segítésget nyújtani az igényeknek megfelelően.

helyszíni támogatás

Az eseti helyszíni kiszállás mellett lehetőség van az L1-es szint helyszíni támogatására is igény szerint, így mindig lesz egy elérhető személy helyben is.

Miért válasszon minket?

A legmagasabb szintű rendszergazda szolgáltatást nyújtjuk, a piaci volumenekhez képest megfizethető áron, rejtett költségek nélkül!

Távmunkára, home office-ra (és így a felhőbe) költözés esetén 24 óra alatt, akár emberi érintkezés nélkül is tudunk működőképes rendszert biztosítani. A supportálást gyors reagálással, akár távszolgáltatás keretei között is tudjuk kivitelezni.